Emon V3.16
Sensor # 2200 - Coolant
11:04:12 , Mon 17 Jun 2019